عمل بيني در مشهد
انجام عمل بيني در مشهد

در‌صورتي‌كه پاساژ رضوان ايمن فقدان شهرداري چرا آنرا پلمب نكرد؟
آزمون نظام مهندسي
, رييس هيئت مديره پاساژ رضوان اهواز با اشاره به اين كه بنا ساختمان اين پاساژ از ديد ايمني هيچ مشكلي ندارد , بابيان وقوع آتش‌سوزي درين راءس تجاري مطرح كرد : ‌اگر اين ساختمان ايمني فقدان چرا شهرداري اهواز مبادرت به پلمب آن نكرد؟اگر پاساژ رضوان ايمن فقدان شهرداري چرا آنرا پلمب نكرد


اداره نظام مهندسي ساختمان خوزستان

در حالتي كه پاساژ رضوان ايمن فقدان شهرداري چرا آنرا پلمب نكرد
رحيم چيني‌ساز ذكر كرد : ‌ ساختمان پاساژ رضوان اهواز در سال شصت و سه يا اين كه شصت و چهار سازه شد و دارنده بنا فلزي , سقف ضربي و با مصالح سابق و خشت سازه شده است . اين ساختمان از حيث ايمني هيچ مشكلي ندارد البته در هر حال پاساژ رضوان اهواز يك پاساژ امروزي نيست و از پاساژهاي سنتي اهواز به حساب مي‌آيد .
شهرداري نسبت بقرار دادن اجناس در خط مش روها اخطار داده بود
چيني ساز ادامه اعطا كرد : ‌ با اعتنا به اين كه اجناس و كالاهاي مغازه داران در راه و روش روهاي پاساژ رضوان قرار داده مي شد , شهرداري نسبت بدين مسائل به ما اخطار و ياداوري داده بود و اما در جواب به كسانيكه مي‌گويند ساختمان پاساژ رضوان اهواز غيرايمني بود , مي گويم در شرايطي كه اين ساختمان ايمن كمبود چرا مبادرت به پلمب آن نكرديد؟
او افزود : حدود ساعت ۱۳ : ۳۲ ظهر روز پنج‌شنبه ( بيست و يكم اردي پرديس ماه ) زمانيكه پاساژ رضوان اهواز بسته بود , نگهبان پاساژ وقوع آتش‌سوزي را به آتش‌نشاني اعلام نمود و آتش‌نشاني نيز حدود ۱۳ : ۴۰ بمحل آتش‌سوزي رسيد . متاسفانه با اعتنا به دسته كالاها و اجناس مو جود در‌اين پاساژ و توسعه پرسرعت حريق , همگي پاساژ و اجناس و كالاهاي مو جود در آن بصورت صددرصدي در حريق سوخت .
۳۰ درصد مغازه‌هاي پاساژ رضوان فاقد پوشش بيمه مي باشند
مدير هيئت مديره پاساژ رضوان اهواز با اشاره به اين‌كه ضرروزيان مالي رخداد آتش‌سوزي پاساژ رضوان اهواز خيلي بسيار است , تيتر نمود : در‌اين پاساژ هفتادوسه دهنه فروشگاه موجود است كه از اين رقم سي وپنج باب فروشگاه فعال بودند و ديگر مغازه‌ها در حقيقت بعنوان انبار اجناس مورد استفاده قرار ميگرفتند . نيز چنين اين پاساژ دويست و قريه نفر مشغول به كار داشت و براساس برآوردهاي ما فقط هفتاد درصد مغازه‌هاي اين پاساژ بيمه مي باشند .
چيني ساز ابراز كرد : ‌ طبق ليستي كه روز جاري ( روز شنبه ) از كليه كاسب ها پاساژ رضوان تهيه و تنظيم نموديم , سي درصد مغازه‌ها فاقد پوشش بيمه بوده‌اند .
او اظهار‌كرد : اداره نظام مهندسي ساختمان خوزستان طبق بررسيهاي نخستين از محل اتفاق آتش‌سوزي پاساژ رضوان گزارشي بفرمانداري بر اساس قابل مرمت ساختمان پاساژ رضوان اهواز ارايه داده است .
رخداد پاساژ رضوان نميتواند عمدي باشد
ايشان با اعلام اين‌كه قابليت و امكان ندارد رخداد آتش‌سوزي روز پنج‌شنبه عمدي باشد , طولاني تر نمودند : زمان وقوع رخداد , پاساژ بسته شده بود و هيچ كس در پاساژ حضور نداشت لذا عمدي بودن اين رخداد منتفي مي گردد .
او با اشاره به اين‌كه هنوز ضرروزيان مالي ناشي از واقعه آتش‌سوزي پاساژ رضوان برآورد نشده است , مطرح كرد : هنوز با مغازه داران و مغازه‌داران زيان‌ديده جلسه‌اي برگزار نشده البته بايستي فكري براي كاسب ها اين پاساژ كرد و نيز چنين ارايه وامهاي كم‌بهره به زيان‌ديدگان پي گيري گردد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ مهر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۰:۲۰ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

افزايش يارانه امكانپذير نيست
آزمون نظام مهندسي
نماينده شيراز و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه در شرايط فعلي كشور , وعده افزايش يارانه غيركارشناسي است و اجراي آن امكانپذير نيست . افزايش يارانه امكانپذير نيست

تكذيب حضور رجبي مديريت اداره در نظرسنجي تعيين صنعت ساختمان
تكذيب حضور رجبي مدير اداره در نظرسنجي گزينش صنعت ساختمان

افزايش يارانه امكانپذير نيست
فرج‌الله رجبي در گرد‌همايي فرهنگيان پشتوانه شيخ در شيراز ذكر كرد : مسئولين و دست اندركاران در شرايط فعلي در هم اكنون جراحي مملكت ميباشند .
رجبي اظهار‌كرد : با دقت به مشكلاتي كه در جامعه موجود است , مسئولين همت ميكنند تا با بيرون نمودن غدد بدخيم از تن كشوري به اسم ايران , مملكت جمهوري اسلامي را بثباتي ايده‌آل برسانند .
او ادامه اعطا كرد , رساندن ايران به يك وضعيت ايده‌آل نيازمند يك عمل كارشناسي است .
مديريت اداره نظام مهندسي كشور ايران افزود : با اعتنا به حالت و بي حركتي حاكم بر مرزوبوم , چنانچه كسي بگويد كه مي توانيم يك ريال يارانه را ارتقاء دهيم حرفي بيربط و سواي كارشناسي گفته است .
او تصريح كرد : در شرايطي كه نمايندگان ميخواستند نماينده بودن و مرد عرصه بودن خويش را در مجلس شوراي اسلامي به مردمان اثبات نمايند مي بايست يارانه را حذف ميكردند , چون كه حذف يارانه از طرف نماينده هاي مردمان در مجلس ميتوانست بزرگ ترين سرويس به مردمان باشد .
رجي اظهار‌كرد : دولت مي تواند چهل و پنج هزار ميلياردي كه در قالب يارانه به مردمان پرداخت مينمايد را در بخشهاي عمراني هزينه نمايد ; اين مبادرت دولت مي تواند منجر رونق پروژههاي عمراني و به‌دنبال سبب ساز كارآفريني در سرزمين گردد .
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد با اشاره به انتقادادي كه نسبت به دولت در قبل تيتر كرده بود , مطرح كرد : نبايد فراموش كنيم كه همه پرسي يك دعوا ملي است و مردمان در صورتي‌كه كشور‌ايران را از يك تيغه خطرناك عبور ندهند در آينده‌اي نچندان بدور مي بايست شاهد فروپاشي مرز و بوم بدست بعضا از اشخاص باشند .
رييس كميته فرهنگيان ستاد پزشك روضه خوان در عجم نيز اظهار داشت : معلمان و فرهنگيان قسمتي از قشرهايي از جامعه محسوب ميگردند كه با حضور خويش در فعاليتهاي اجتماعي و همه پرسي نقش به سزايي را در گسترش و ترقي جامعه ايفا مينمايند .
محمدهاشم همافر با اشاره به اين كه آخر و عاقبت ايران همواره بوسيله مردمان و مشاركت آن‌ها در همه پرسي تعيين شده است , اعلام كرد : حضور حداكثري مردمان در همه پرسي پيش‌رو , ميتواند زمينه‌ساز دوام تحولات و رونق كشور در بعد ها متعدد باشد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ مهر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۰:۵۹ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

چرا لاغرها نيز مي بايست ورزش كنند؟
تجميل الانف
برخي اشخاص عقيده دارا هستند كه ورزش كردن صرفا براي اشخاصي است كه بيش تر وزن دارا‌هستند . در صورتيكه كه اصلاً به اين شكل نيست .

ورزش اكثر اوقات براي اشخاصي تجويز ميگردد كه مي بايست وزن كم نمايند , به اين ترتيب احتمالا اشخاص لاغر حس نكنند كه ضروري است به خودشان زحمت ورزش كردن دهند . با اين‌حال چه بسا آن‌هايي كه متابوليسم فعالي دارا‌هستند كه به آنان قابليت و امكان ميدهد فارغ از ورزش كردن لاغر بمانند يا اين كه اشخاصي كه قادرند با ميل كردن يك رژيم غذايي سالم‌تر وزنشان را زير نگه دارا‌هستند , ضروري است براي ورزش كردن به طور منظم وقت بگذارند .

1 . ورزش , خطر ابتلا به بيماري‌ها را كاهش مي دهد
تمرينات منظم ورزشي ميتوانند خطر ابتلاي شما به نسبتاً هر بيماري را كاهش دهند . ورزش , سيستم ايمني شمارا تقويت مي كند به اين ترتيب شمارا كمتر مستعد ابتلا به ويروس‌هاي قابل سرايت و بيماري‌هايي مثل سرما خوردگي , آنفولا‌نزا و عفونت‌ها مي نمايد . با اين‌حال ورزش كردن در دراز بازه مي تواند با كاهش خطر ابتلاي شما به بيماري‌هاي جدي‌تر مثل بيماري قلبي , سكته مغزي , ديابت , فشار خون بالا , كلسترول بالا و چه بسا بخش اعظمي از گونه هاي سرطان‌ها , بدن‌تان را سالم‌تر نمايد . بعضي اوقات احتمال ابتلاي اشخاص لاغر به‌اين بيماري‌ها فارغ از ورزش منظم , صحيح به اندازه‌ي اشخاص تپل است .

2 . توان و استقامت تن با ورزش ارتقا مييابد
اشخاص لاغر لزوما توانا و سلامت نيستند . در واقع آن ها برخي اوقات دقيقا بر عكس اين ميباشند . ورزش كردن به طور منظم قادر است به ساخت اقتدار و استقامت شما ياري دهد . اين بدان معناست كه در انجام شغل هاي فيزيكي معمولي , كمتر خسته مي شويد و قادريد در مسافت‌هاي بيشتر و زمان‌هاي طولاني‌تري بدويد يا اين كه پياده روي فرماييد يا اين كه اجسام سنگين وزن را بلند نماييد . همينطور استقامت بيشتري براي فعاليت‌هاي اجتماعي مثل ورزش , رقص و چه بسا گام زدن در حوالي بازار يا اين كه محل‌تان داريد .

3 . ورزش از ارتقا وزن جلوگيري مي نمايد
بعضي از اشخاص لاغر بجهت متابوليسم سريعي كه دارا‌هستند , در تمام ارتفاع زندگي‌شان لاغر مي مانند . با اين‌حال بخش اعظمي از اشخاصي كه لاغر ميباشند , در جواني متابوليسم تندتري دارا هستند ولي متوجه ميگردند كه با بالا رفتن سن , متابوليسم‌شان نمايد شده‌است . آن ها ديگر نمي‌توانند هر چيزي كه مي خواهند بخورند و وزن‌شان نيز بالا نرود . در‌اين زمان , ورزش كردن به طور منظم قادر است از وقوع ارتقا وزن بالقوه جلوگيري نمايد . از همين حال به‌تدريج عادت فرمائيد كه ورزش را به يك قسمت با اهميت از زندگي‌تان تبديل نمائيد , قبلي از آن‌كه بدون چاره گرديد نگران حيف كردن وزن باشيد .

4 . خطر ابتلا به افسردگي با ورزش كاهش مييابد
اشخاص لاغر صحيح به اندازه‌ي اشخاصي كه همت دارا‌هستند وزن كمتري داشته باشند , احتمال دارد مشكلات روحي و ديوانه را تجربه نمايند كه بعضي وقت ها به دليل اندازه وزن‌شان , احتمال ابتلاي اشخاص لاغر به‌اين مشكلات بيشتر هم مي باشد . ورزش منظم يكي مهمترين ابزارها در جنگ با مشكلات روحي خل وچل مثل افسردگي و اضطراب ميباشد . ورزش كردن به شما اين مجال را ميدهد كه يه خرده از استرس‌تان مسافت بگيريد و استراحت نماييد .

اندورفين‌هايي كه در حين عمل فيزيكي در مغز آزاد مي شوند هم ابزارهاي مؤثري در رويارويي با اندوه و اضطراب مي باشند . داشتن خواب خوب تر و ساخت سيستم ايمني تن شما , بقيه اثرات كار بدني منظم مي باشند و ميتوانند منجر شوند كه به احتمال كمتري تسليم افسردگي و اضطراب گرديد .

5 . ورزش منجر مي شود كمتر خسته گرديد
در حاليكه احتمالا پس از هر گردهمايي تمريني , مقداري شم خستگي فرماييد البته حقيقت اين است كه ورزش كردن مي تواند به همه‌ي اشخاص اعم از اشخاص لاغر ياري دهد كه در كل كمتر خسته شوند . اشخاصي كه به صورت منظم ورزش ميكنند , قادرند خوب تر و منظم‌تر بخوابند كه سبب ميشود طي روز هوشيارتر باشند . آن ها همينطور در انجام شغل هاي روزانه‌شان انرژي بيشتري دارا هستند .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ مهر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۱۳:۴۸ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

ساختمان‌هاي در دست احداث در زنجان ملزم به نصب سنسورهاي نشت گاز ميشود
آزمون نظام مهندسي
حسن مجتبي‌زاده روز جاري در نشست كارگروه استانداردسازي كالا و سرويس ها اظهار داشت : ۲ هزار نفر از مهندسان در دوره‌هاي آموزشي مرتبط با استاندارد و ايمني آسانسورها كمپاني كردند و فقط اين اشخاص مي توانند بر ساختمانهاي دارنده بالابر چك نمايند . ساختمان‌در دست احداث ملزم به نصب سنسورهاي نشت گاز


او به استفاده از وسايل گازسوز استاندارد تأكيد كرد و افزود : بايستي مرگ خاموش در اثر نشت گاز منواكسيد كربن دورازشوخي گرفته شود و در اين مسير قصد داريم ساختمانهاي در اختيار احداث و بهره‌برداران آنها‌را ملزم به استفاده از سنسورهاي هوشمند براي جلوگيري از نشت گاز كنيم .

مديريت اداره نظام مهندسي ساختمان استان زنجان با اشاره به اين كه قضيه نصب سنسورهاي هوشمند در ساختمانهاي دارنده لوله‌كشي گاز از مردادماه در زنجان آغاز شده‌است , ابراز كرد : قرار است اين مورد در الحاقيه‌هاي مبحث ۱۷ قوانين ملي ساختمان گنجانده شود .

ساختمان‌در دست احداث ملزم به نصب سنسورهاي نشت گاز
اداره نظام مهندسي ساختمان زنجان

احد غريوي , مديركل تعاون , فعاليت و رفاه اجتماعي استان زنجان هم در‌اين نشست با اشاره به غيراستاندارد بودن بعضي از مشعل‌ها در واحدهاي توليدي و حادثه‌ساز شدن آن در سال ۹۳ اعلام كرد : چنانچه واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي نسبت به استانداردسازي مشعل‌ها مبادرت نكنند ناچار به جلوگيري آنان مي‌شويم كه تا كنون به دليل مراقبت صنعت هاي اين فعاليت انجام نشده است .

ساختمان‌در دست احداث ملزم به نصب سنسورهاي نشت گاز
او با اشاره به اين كه با دقت به مهلت بيان شده به واحدهاي توليدي تا فرودين همين سال براي استانداردسازي واحدهاي توليدي اقدامي دراين باره انجام نشده است , بيان كرد : واحدهاي توليدي اين مورد را تيتر مي كنند كه قابليت دسترسي به مشعل استاندارد در تراز مرزوبوم نيست .

اين در حالي است كه داود كارگرزاده مديركل استاندارد استان زنجان تصريح كرد كه ليست كارخانجات توليدكننده مشعل‌هاي استاندارد اعلام شده و واحدهاي توليدي بايستي از مشعل با ظرفيت‌هاي مطلوب واحد خويش استفاده نمايند .

ناصر فغفوري , مديريت اداره صنعت , معدن و تجارت استان زنجان هم درين گردهمايي به بازرسي از صنف ها بر پايه ي استفاده از وسايل توزين استاندارد تأكيد كرد و افزود : آمادگي داريم با اعلام ليست واحدهاي صنفي بر خلاف با مقررات استاندارد , نسبت به بازرسي , تشكيل پرونده و بيان به مراجع قضايي اقدامات واجب را انجام دهيم .

جواد رحمتي , نائب رئيس هماهنگي كارها عمراني استاندار زنجان هم درين كارگروه اظهار داشت : تمركز بر استانداردسازي كالاها سبب ساز غفلت از بخش‌هاي خدماتي شده در حالي كه بخش اعظمي از فعاليت‌هاي دستگاههاي اجرايي و بقيه حوزه‌ها قابل استانداردسازي است .

او به پايه گذاري كردن صحيح سرويس ها و مكتوب كردن آنان تحت عنوان واحد سنجش و ملاك طرز كار تأكيد كرد و افزود : مي بايست سپس مقداري و كيفي در رفتارها در اداره ها مدون شود و در اختيار بهره‌برداران و ذي‌نفعان قرار گيرد .

نائب رئيس هماهنگي كارها عمراني استاندار زنجان با اشاره به اين‌كه مسئوليت‌ دستگاههاي اجرايي به صحت احصا نشده است , ابراز كرد : مي بايست كسي كه وظيفه‌هاي خويش را پايش نمايد و اقدامات انجام يافته را با آيين‌نامه‌ها تطبيق دهد و نسبت به برطرف كردن نواقص مبادرت نمايد .

او با ابراز ناخرسندي از غيراستاندارد بودن بيش تر از ۶۰ درصد آسانسورها در دستگاههاي مدني گفت : نبايد ارزيابي بر آسانسورها به تشريفات تبديل شود و مي بايست موردها غيراستاندارد فارغ از تعارف پلمب شود .

رحمتي با اشاره به اين كه بر پايه ي گزارشهاي سازمان استاندارد ۵۰ درصد وسايل توزين در واحدهاي صنفي غيراستاندارد مي باشند , تأكيد كرد : مي بايست اقدامات حتمي براي برطرف كردن اين نواقص صورت پذيرد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۱۰:۱۴ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

آزمون نظام مهندسي
حسين ربيع نژاد» مشاور ايمني اداره نظام مهندسي سرزمين , تيتر كرد : با وجود اين‌كه بازرسيهاي ايمني از بيشتر معادن سرزمين انجام مي گردد البته نگراني از تكرار حادثه ها شبيه آن چه در معدن يورت , اتفاق افتاد , نيز چنان پابرجاست .
ربيع نژاد كه بازرس اداره نظام مهندسي معدن استان گلستان هم به حساب ميايد , بابيان اينكه معادن ذغالسنگ در راءس وقوع حادثه ها عمل قرار دارا هستند , ادامه اعطا كرد : تا پيش از وقوع واقعه در معدن ذغال سنگ فصل زمستان يورت كه به مرگ چهل و چهار خدمتكار انجاميد , هيچ كس چه بسا تامل وقوع اين واقعه را نيز نمي‌كرد البته اكنون همگي به‌اين تاءمل افتاده‌اند كه به چه شكل ميتوان از تكرار حادثه ها شبيه جلوگيري كرد .
او با اشاره بدين اين‌كه بايستي بي‌ تعارف در صورت ناايمن بودن معادن آنها را تعطيل كنيم , ادامه اعطا كرد : تعطيلي معادن نبايد صرفا پس از وقوع رخداد صورت بپذيرد بلكه هر زمانكه حتمي باشد بايستي اينكار را انجام بخشيد , اما در‌اين مواقع نگراني از بدون شغل شدن كارگران و مردمان محلي كه صرفا محل ارتزاق‌ شان از عمل معدن است ارتقا مي‌ يابد , البته در هر حال محافظت جان آدم ارجحيت داراست .


كتاب تشريح پرسش هاي امتحان نظام مهندسي تاسيسات برقي
كتاب تشريح پرسش هاي امتحان نظام مهن . . .
NB20
NB20 . . .
كلاس آمادگي امتحان نظام مهندسي تاسيسات برقي
كلاس آمادگي امتحان نظام مهندسي تاسي . . .
گنجينه كتابهاي امتحان نظام مهندسي تاسيسات برقي
گنجينه كتابهاي امتحان نظام مهندسي ت . . .
عضويت در شبكه تلگرام
عضويت در شبكه تلگرام . . .
NB72
NB72 . . .
NB01
NB01 . . .
وب سايت فردي محمدكريمي
تارنما فردي محمدكريمي . . .
كتاب تشريح پرسش هاي امتحان نظام مهندسي تاسيسات برقي
كتاب تشريح پرسش هاي امتحان نظام مهن . . .
NB20
NB20 . . .
كلاس آمادگي امتحان نظام مهندسي تاسيسات برقي
كلاس آمادگي امتحان نظام مهندسي تاسي . . .
گنجينه كتابهاي امتحان نظام مهندسي تاسيسات برقي
گنجينه كتابهاي امتحان نظام مهندسي ت . . .
عضويت در شبكه تلگرام
عضويت در شبكه تلگرام . . .
NB72
NB72 . . .
NB01
NB01 . . .
وب سايت فردي محمدكريمي
وبسايت فردي محمدكريمي . . .

بازرس اداره نظام مهندسي معدن استان گلستان در پي با اعلام اينكه يكي ديگر از مشكلات معادن عدم اعتنا عهد كاران به استانداردهاي ايمني و بهداشت فعاليت است , تصريح كرد : در كشور‌ايران به علل مختلف شاهد تغيير‌و تحول قسم كاران هستيم اين در حاليست كه عموم قول كاران اعتنا چنداني به استانداردهاي ايمني ندارند و ولي قول كاران معدن ذغالسنگ مرز و بوم هم از اين قاعده مستثني نيستند .
مشاور ايمني اداره نظام مهندسي مملكت اذعان كرد : قول كاران مي بايست از حيث رعايت ايمني در پروژه‌هايي كه بدست مي گيرند , درجه بندي شوند تا كارفرمايان هنگام واگذاري پروژه‌ها به آنها به طور صريح از كارايي آنها در پروژه‌هاي قبل با خبر باشند .
ربيع نژاد در خاتمه بابيان اينكه عموما از اين‌كه فعاليتهاي معادن ذغالسنگ بصرفه نيست , شكايت مي شود , مطرح كرد : اين داعيه بعداز واقعه معدن يورت تكرار شويد و چه بسا در‌صورتي‌كه صحيح باشد نبايد دستاويزي براي بي‌توجهي به مباحث ايمني باشد چراكه بصرفه نبودن نشانه بر اين نمي شود كه به براي نگهداري جان كارگران ارزشي قائل نباشيم .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۲:۰۱ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

آزمون نظام مهندسي

 

دانلود راهنماي مبحث ۱۳

۸ مرداد ۹۶ 43 بازديد بدون لحاظ  akhbarmohandesi . ir/ ? pID=960508009 ارسال به سايرافراد امتياز به‌اين خبر :
0  0 
اين خبر را به اشتراك بگذاريد


خبر ها داراي ارتباط
گزارشي از برپايي پاويون استان‌ها در الكامپ با حمايت اداره نظام صنفي رايانه‌اي
الكامپ ۲۳ , از ديد مقداري و كيفي شايسته ترين الكامپ مورخ بود
استان مركزي , رنگين كمان مواد معدني
شعبه نظام مهندسي معدن در كاشان توليد مي‌شود
تمام معدن هاي زغال‌ سنگ بازرسي ايمني شدند
سود وام ها رونق ساخت براي بخش معدن بالاست/ برخورد با معدن ها فارغ از “ مسئول فني ” بعهده دولت است
استخدام فن معماري , برق , مكانيك و نقشه برداري
برگزاري گرد هم آيي كمسيون رييسان دفتر ها نمايندگي با انگيزه بررسي فرايند همسان سازي كارها اداري دفترها و طرح فرمان نشست معين شده
مسدود شدن اول تفاهم طومار نيز كاري كمپاني نفت استان گلستان با اداره نظام مهندسي ساختمان در مرز و بوم
حالت ايمني معدن براي عمل كارگران آماده نيست
اولي كنفرانس بين‌المللي مكانيك مواد و امكانات توسعه يافته , بهمن ۹۶
سيصد معدن استان خراسان رضوي “ مسئول حفاظت ” ندارد
عمل صد و دو واحد صنعت هاي معدني در استان زنجان
نرم افزار الكامپ فراهم بهره برداري شد
منعقد تفاهم‌نامه همياري بين بوستان ‌علم‌وفناوري و اداره نظام صنفي رايانه‌اي خراسان‌جنوبي ,
تقدير از امداد دهندگان واقعه تاسف توشه معدن زغالسنگ فصل‌زمستان يورت
فعال‌ساز‌ي واحد ايجاد ماشين برقي در استان زنجان
سرمايه‌گذاري پنج هزار و سيصد ميليارد توماني بخش صنعت استان زنجان
سيصد و بيست و هشت معدن در استان زنجان قابليت و امكان فعال‌ سازي دارا‌هستند
هفتاد و پنج محدوده اكتشافي در استان زنجان موجود هست
برچسب‌ها
استان گلستان , اداره نظام مهندسي معدن
جور ها
خبر‌ها خبرها استانها ويرايش گلستان نظام مهندس معدن نظام مهندسي معدن
لحاظ خويش را بگذاريد

اسم و اسم خانوادگي

پست الكترونيك

نوشته حيث
ارسال

− 6 = 1
پربازديدترين ها
روز هفته ماه
گرد و غبار بيماري آلزايمر بر آوار پلاسكو/ مي‌شد از شدت اتفاق كم كرد
نظام مهندسي خواهان جلوگيري آئين ‌نامه در اختيار گرفتن ساختمان شويد
مهر تاييد ديوان محاسبات بر انجام مرتبه بندي شركتها در نظام مهندسي كشاورزي
كاوش
كاوش براي :

كاوش
نظرسنجي در زمينه ي پروانه اشتغال
آيا شما دارنده پروانه عمل اشتغال به فعاليت مهندسي از اداره نظام مهندسي هستيد؟
بله44 . 74 %
خير55 . 26 %
مهلت نظرسنجي به پايان رسيده است .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۵۳:۳۳ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

نكات اساسي در پباده سازي تارنما براي ارتقا ترافيك تارنما

طراحي سايت در مشهد
چطور ترافيك وبسايت خويش را ارتقا دهيم؟ اين سؤالي است كه اكثري از كسب و امور از متخصصين پباده سازي تارنما ميپرسند . اصولا , ارتقاء ترافيك وبسايت فراوان اساسي است , ولي نكته حائض اهميت خيس آن است كه اينترنت سايتي پباده سازي نمائيد كه بازديدكنندگان را در صفحه ها وبسايت شما بيشتر نگه دارااست .
در‌اين مقاله قصد داريم كه نكات مهمي در پباده سازي تارنما را به شما فراگيري دهيم كه سبب ساز ميشود وب سايت شما جالب خيس به حيث رسد . پس خير صرفا بخش اعظمي از اشخاص را جذب خواهد كرد , بلكه آن‌ها را تشويق مي نمايد كه زمان بيشتري را در صفحه ها تارنما شما سپري نمايند .
نكات مهم در پباده سازي تارنما براي ارتقا ترافيك تارنما
1 ) تعيين درست رنگ ها
هنگام گزينش رنگ ها زياد اعتنا فرمائيد . در صورتي ميخواهيد لوگوي كمپاني خويش را در وب سايت قرار دهيد , رنگ هايي را گزينش نماييد كه با آنان منطبق داشته باشد . از گزينش رنگ هاي جيغ و يا اين كه بيشتراز حد كمرنگ خودداري كنيد . در پباده سازي وبسايت خويش , يك سري رنگي كه كامل كننده يكديگر مي باشند را گزينش كرده و از آنان استفاده نمائيد و هيچوقت رنگ صفحه ها متفاوت را تغيير و تحول ندهيد .
شايع ترين طرح هاي رنگي عبارتند از :
رنگ زرد , قرمز رنگ و سپيد
آبي رنگ و سپيد
قرمز‌رنگ , خاكستري و سپيد
آبي‌رنگ , نارنجي رنگ و سپيد
زرد رنگ , خاكستري و سپيد
مدام تلاش فرماييد در پباده سازي وب سايت خويش , رنگ هايي را تعيين نمائيد كه دلخواه بازديدكنندگان باشد و آنها‌را جذب نمايد .
2 ) پشت قضيه كاغذ
مخلوط رنگ هاي باطن تارنما خويش را طوري گزينش فرماييد كه بازديدكنندگان بتوانند نوشته هاي باطن وب سايت را به راحتي بخوانند . از خوانا بودن لينك و پيوند هاي درون كاغذ هم مطمئن باشيد , چه قبلي از بازديد آنان و چه آنگاه . غالباً در پباده سازي وب سايت ها , رنگ پيش فرض و از گذشته رقم خورده لينك و پيوند ها , آبي‌رنگ ( گذشته از بازديد ) , و بنفش ( بعداز بازديد ) مي‌باشد ; تلاش فرمائيد كه‌اين رنگ ها را تغيير و تحول ندهيد .
در شرايطي‌كه رنگ پشت موضوع تيره است , رنگ متن ها را روشن , و در صورتيكه رنگ پشت موضوع گويا است متن‌ها را تيره رنگ گزينش نمائيد تا به راحتي خوانده شود .
3 ) بارگذاري شدن كاغذ
در صورتيكه وبسايت شما وقتي بيشتراز يك دقيقه ارتفاع بكشد تا بار گذاري شود و محتواي ارزشمندي , پشت اين زمان گران بها نهفته نباشد , حتماً بازديدكنندگان از وب سايت شما بيرون شده و ديگر به آن گشوده نخواهند گشت . از گرافيك هاي زياد سنگين وزن , مانند استفاده بيش تر از حد از فلش در پباده سازي وب سايت خويش بپرهيزيد , چون عناصري از اين قبيل سبب ساز ارتقا زمان بار گذاري شدن كاغذ مي‌شود .
يك سايت عالي , مي بايست براي بارگذاري شدن صفحه هاي خويش , كمترين زمان ممكن را اختيار نمايد .
4 ) سايز دلخواه كاغذ
صفحه هاي يك تارنما با پيكسل مقدار گيري ميگردند . در واقع پيكسل , واحداندازه گيري ورقه مي‌باشد . تعيين مقدار صفحه هاي كاملاً به شما مربوط است , البته تعدادي مؤلفه اساسي در گزينش آن اهميت داراست . نخستين اين‌كه تارنما خويش را در ابعادي پباده سازي فرماييد كه خوب تر و دلخواه خيس به تصوير كشيده شده و محتواي شما‌را براي بازديدكنندگان به نيكي به نمايش درآورد . دوم اين كه ابعادي را براي پباده سازي تارنما خويش گزينش نمائيد كه در هر دستگاهي با هر ابعادي از مانيتور , مطلوب به نمايش در آيد . نظير موبايل هاي هوشمند و تبلت ها كه امروزه مضاعف مرسوم گرديده اند .
5 ) لوگو
براي اينكه تارنما شما راحت خيس شناسايي شود , لوگوي معمولي اي را پباده سازي فرمائيد . يك نوار مسيريابي در هد بالايي تارنما قرار داده و يك برگه ( در رابطه ما ( هم پباده سازي فرماييد كه منحصر بودن تارنما شمارا تعريف نمايد . اين نكته در پباده سازي تارنما بر روي بازديدكنندگان شما تأثير گذارده و سبب ميشود تا آنان سايت شما‌را به ياد داشته باشند .
6 ) گرافيك
شما بايستي در پباده سازي مطلوب صفحه هاي خويش فراوان توجه نمائيد و برنامه اي را تعيين فرماييد كه بازديدكنندگان را از كسب و كار شما باخبر نمايد و در رابطه موضوع كاريتان به آنان توضيح دهد . پباده سازي وبسايت دلخواه كه با بازديدكنندگان به خير و خوبي رابطه برقرار مي نمايد , مي تواند سبب ساز ارتقا ترافيك تارنما شما گردد .
با رعايت نكات بالا در پباده سازي وبسايت مي‌توانيد مشكلات با صرفه سازي وبسايت و ترافيك وبسايت خويش را برطرف نماييد و شاهد نتايج مثبت آن باشيد . اين مورد ها نكاتي مي باشند كه در تعدادي سال پيشين مشاهده شده كه اكثري از يوزرها وب و بازديدكنندگان سايت در پباده سازي تارنما , به آنان اهميت مي دهند . پس مي بايست تارنما خويش را براي بازديدكنندگان و بازار هدفتان پباده سازي نمائيد تا


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۵۴:۱۰ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

لزوم دقت به بهره برداري از معادن فلزي و غيرفلزي

آزمون نظام مهندسي
معاون كارها معادن اداره صنعت , معدن و تجارت آذربايجان غربي تاكيد كرد : استحصال و افتتاح معادن غيرفلزي و فلزي در استان مورد اعتنا قرار گيرد .
به نقل از ايسنا , عبدالحميد سرتيپي در مراسم تكريم روز مهندس كه به سعي اداره نظام مهندسي آذربايجان غربي در اتاق بازرگاني اروميه برگزار شد , افزود : هم‌اكنون از ظرفيت‌هاي ذخيره مواد معدني استان 87 درصد در بخش مصالح ساختماني , 7 درصد در بخش فلزي , 4 درصد در بخش دكوري و 2 درصد در بخش غيرفلزي شناسايي و استخراج مي شود . او اظهار كرد : ذخاير معدني مكشوفه آذربايجان غربي 1/1 ميليارد بدن بوده كه در مقايسه با ميزان كشفيات ذخاير معدني كرمان و آذربايجان شرقي رقم پاييني است .
سرتيپي به گنجايش بي‌نظير درياچه اروميه در باب استحصال منيزيم و پتاس اشاره نمود و اعلام‌كرد : ميزان ذخيره منيزيم در درياچه اروميه ۳۰ ميليون بدن و پتاس 10 ميليون بدن برآورد شده كه بدون شك با برنامه‌ريزي و اقدامات كاربردي دراين مورد مي توانيم تحولي عظيم و حساس در استان توليد كرده و براي درآمدزايي استان امداد شاياني كرد .
نائب رئيس كارها معادن اداره صنعت , معدن وتجارت آذربايجان غربي اعلام‌كرد : حدودا ۲ميليون بدن هر ساله سنگ دكوري از آذربايجان غربي استخراج مي گردد اما متاسفانه در كار تاثير اقتصادي چنداني را شاهد نيستيم .
او بابيان اين كه طبق مطالعات زمين‌شناسي نيم درصد ذخاير طلا و جواهرات عالم در آذربايجان غربي شناسايي شده‌است , اذعان كرد : با برنامه‌ريزي مي توانيم در مقطع ۳ سال ساخت هر ساله ۱۰ بدن طلا و جواهرات در آذربايجان غربي را شاهد باشيم و به رده دوم در خاورميانه صعود كنيم .
سرتيپي ادامه اعطا كرد : طلا و جواهرات يك ذخيره استراتژيكي است كه با ارتقا ايجاد آن بالاي ۳۰۰ ميليارد تومان سود خالص براي استان مي تواند بدست آورد .
او با اشاره به اين كه هنوز جاي كار متعددي براي پرورش و بسط معادن استان موجود است , تصريح كرد : اميد واريم در آتي نزديك معادن آذربايجان غربي به يكي‌از پايه‌هاي مطمئن اقتصاد استان تبديل شود و بي ترديد اعضاي نظام مهندسي معدن مي توانند با همت و همياري هرچه بيشتر به پويايي بخش معدن استان امداد شاياني نمايند .
او ذكر كرد : اعتنا و احاطه بر تخلفات مسئولان فني , بهره برداري با صرفه از ذخاير معدني استان , رعايت اصول و قانون ها فني و مهندسي و موقعيت ايمني محيط كار , بكارگيري فوت‌و‌فن و روش‌هاي نوين و تهيه و تنظيم گزارشات براساس نقشه مشخص و معلوم شده اداره رئيس در گره‌گشايي مشكلات بخش معدن اثر گذار خواهد بود .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۵۹:۵۱ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

پيرايش دلخواه دفتر

 تجميل الانف

از يك صبح تا عصر كاري , چيزي از پيرايش اول آدم باقي نمي ماند و ما نياز داريم تا بخشي از پيرايش مان را تجديد كنيم . اما آيا تا به حال به اين فكر كرده بوديد كه چه لوازمي را مي بايست در دفتر , همراه خود داشته باشيم؟ يا اين كه چه چيزهايي براي تضمين تندستي و زيبايي پوست مان در حق تقدم قرار دارد؟

چه ميزان پيرايش براي حضور در محيط كاري مطلوب است؟ هنگامي حرف رفتن به محل كار به در ميان ميايد , داشتن مقداري آرايش , خوب به حيث مي رسد , ولي چه ميزان آرايش و پيرايش خوب است؟ در حالي كه خيلي ها دوست دارن فارغ از هيچ آرايشي به سر عمل بروند , برخي ديگر هم هستند كه بيش تر از حد آرايش كرده و خط قرمزها را رد مي كنند . اما يك تعادل تنها چاره است .

بعضا از ما , بيشتر ساعات روز را در محيط فعاليت مي گذرانيم . ناخودآگاه كارهاي روزمره هميشگي و شخصي مان هم به اين محيط انتقال پيدا مي كند ; عادات محافظت از پوست و زيبايي مان هم از اين قاعده مستثني نيست .

فراموش نكنيد كه در محيط رسمي نظير دفتر كار , هميشه مي بايست آرايشي ملايم داشته باشيد . هيچوقت سايه هاي رنگ روشن و خط چشم هايي كلفت نداشته باشيد و به جاي آن از سرمه يا خودكار چشم روي ريشه مژه ها براي برطرف كردن عيوب چشم استفاده كنيد . محصولاتي كه زرق و برق داراست را فراموش نماييد , اين محصولات خوب است اما براي وقتي كه شب ها با دوستان خوب تان بيرون ميرويد .

كرم دست
دست ها هميشه در اكنون عمل و تحرك مي‌باشند . دست ها روزي چند بار شسته مي گردند و در معرض فروغ و مواد شيميايي متعدد قرار مي گيرند . از طرفي اين دست ها مي‌باشند كه اول از همگي سن افراد را لو مي دهند! پس براي داشتن دست هاي نرم و لطيف , مي بايست يك كرم مرطوب كننده دست به همراه داشته باشيد .

كرم صورت
پس از شست و شوي صورت , هنگامي كه هنوز پوست نم دارد , از كرم هاي مرطوب كننده صورت استفاده فرمائيد تا جلوي خشك شدن پوست اساسي صورت را بگيرد .

شوينده صورت غيرصابوني
نكته اي كه احتمالا نسبت به آن بي توجه باشيم , اين است كه صورت مان خيلي زود به زود نياز به شست و شو پيدا مي‌كند , به ويژه در هواي آلوده و كثيف كلان شهرها! با وجود انواع آلودگي در مسير خانه تا دفتر و سپري كردن ساعت هاي كاري به همراه آرايش يا كرم هاي صبحگاهي , شست و شوي پوست با شوينده هاي غيرصابوني يكي لطف هايي است كه مي توانيد در حق سلول هاي خسته صورت تان انجام بدهيد .

ضدآفتاب
ضدآفتاب يكي لوازم حياتي براي داشتن پوست شاداب و جوان است . ضدآفتابي كه صبح به صورت مي زنيم و با آن خانه را ترك مي كنيم , توان دفاع از پوست در قبال اشعه هاي مضر براي 8 ساعت كاري را ندارد .

براي همين نياز داريد كه هر 4 ساعت يك بار ضدآفتاب روي پوست تان تمديد فرمائيد , حتي درصورتي كه نور آفتاب چنداني در محل كارتان نيست , اين ها موارد اصلي براي مراقبت از زيبايي و سالم پوست در محيط فعاليت است .

روش پيرايش چهره براي محيط عمل
رمز آرايش چهره در محل كار اين است كه رخ تان طبيعي به نظر برسد و آرايش تان تمام روز باقي بماند .

از مواد آرايشي سواي چربي استفاده كنيد . كرم پودر براي ساخت زيرسازي پوست انتخاب بهتري خواهد بود زيرا غلظت بيشتري دارد . در شرايطي كه براي ماليدن كرم پودر از اسفنج استفاده كنيد , بهتر است .

وقتي صحبت از رنگ لب مي گردد , خوبتر است كه از رنگ هاي جيغ دور بمانيد و به جاي آن رنگ هاي ملايم را تعيين فرمائيد . بهتر است از رژگونه استفاده نكنيد ; زيرا رژگونه طوري صورت را نمايان ميكند كه انگار بيشتراز حد آرايش و پيرايش كرده ايد .
راز آرايش و پيرايش رخ در دفتر

در محيط رسمي مثل محل كار , هميشه مي بايست آرايشي ملايم داشته باشيد

پيرايش چشم
بهتر است ابروهاي خود را با سايه ابرو آرايش نماييد و به هيچ عنوان ابروهاي خود را دوچندان تيره نكنيد ; زيرا اين آرايش يك آرايش و پيرايش و


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۴۷:۲۸ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (0) ]

چرا محتواي سئو وبسايت تان بك پيوند نمي گيرد؟

طراحي سايت در مشهد
آموزش باصرفه سازي تارنما

براين اساس , متوجه مي شويم كه الگوريتم جايگاه بندي گوگل براي گزينش رتبۀ يك برگه , از اين بك پيوند ها امداد ميگيرد . ۹۹٫۲ % از وب سايت هايي كه در ابتدا نتايج گوگل قرار دارا هستند , دست‌كم دارنده يك لينك و پيوند فرنگي ميباشند .

رابطه بين مرتبه گوگل و بك پيوند

گرچه بيشتر صفحه ها برتر در نتايج جستجوي گوگل دست كم يك بك پيوند دارا‌هستند , البته بايستي اذعان كرد داشتن يك لينك و پيوند كفاف نميدهد و بيشتر اين صفحه ها صدها هزار بك لينك و پيوند دارا‌هستند . نمودار زير تعداد بك لينك و پيوند هاي ۳۰ نتيجۀ برتر جستجوي گوگل را نشان ميدهد . همان طور كه مشاهده ميكنيد ۱۰ فيض اوليه گوگل , نسبت به بقيه سايت ها تعداد بك لينك و پيوند بيشتري دارا هستند .

بك لينك و پيوند با درجه وب سايت سئو چه ارتباطي دارد؟

برايان آيين ( موسس وبسايت Backlinko ) در مقاله خويش در رابطه عوامل و فاكتورهاي داراي اهميت سئو در سكو بندي گوگل , ۱۵ دليلي كه دربارۀ پيوند هاي فرنگي ( External Link ) است را شناسايي مي نمايد .

خب , درحال حاضر كه از تاثير بك لينك و پيوند ها بر روي سئو وب سايت خويش باخبر شديد مي بايست بدانيد كه داشتن بك پيوند خير صرفا مقام وب سايت شمارا در نتايج جستجوي سئو گوگل افزايش مي‌دهد , بلكه ميزان بازديد از وب سايت را هم ارتقاء مي‌دهد . البته نكتۀ اساسي اين است كه ساخت بك لينك و پيوند , ديگر به آساني پنج يا اين كه دهه قبلي نيست .

ممكن است برايتان سوال پيش بيايد كه چرا؟

خب , زيرا امروزه همۀ وبمسترها , دشوار در حالا بك لينك و پيوند سازي سئو مي باشند , البته همۀ آنان دراين مورد چيره نيستند . راستش را بخواهيد , بيشتر وب سايت ها سئو در پروسه لينك و پيوند بيلدينگ خويش ناكامي مي خورند .

برايان آئين ( Backlinko ) زماني كه از تكنيك اسمان خراش ( Skyscraper ) استفاده كرد , ميزان موفقيتش ۱۱ % بود . شما مي‌توانيد براي لينك و پيوند سازي سئو از بازاريابي پست الكرونيكي استفاده نماييد . مطمئن باشيد در شرايطي‌كه به صدق اين كار را انجام دهيد , نرخ تبديل شما ۶ الي ۷ درصد ( در بهترين موقعيت ۱۱ % ) ارتقا مي‌يابد .

مطمئناً همۀ كمپين هاي نشاني اينترنتي ماركتينگ به آمار بالا دست پيدا نمي‌كنند چون همانگونه كه در صدر اشاره كرديم , امروزه بدست آوردن بك پيوند زياد مشقت بار شده‌است . همين رنج كار باعث شده كه براي ساخت بك لينك و پيوند ناچار شويم از قواعد و اصول خاصي پيروي كنيم .

در‌حالتي كه محتواي وب سايت تان لينك و پيوند اخذ نميكند , توصيه مي‌كنيم اين مقاله سئو را تا آخر مطالعه فرماييد . شما بايستي در ساخت محتوا خويش ۵ نكته قابل توجه و داراي اهميت سئو را جهت ساخت بك لينك و پيوند بررسي و تصحيح فرماييد .
محتواي شما بدون نقص و ظريف نيست

خب , فرض كنيم كه شما در ايجاد “ محتواي كيفيت بالا ” ناكامي خورده ايد . محتواي كيفيت خوب چيست؟ محتواي كيفيت بالا , محتوايي گرانبها است كه يوزرها حاضرند داوطلبانه به آن لينك و پيوند دهند . ساخت محتواي كيفيت عالي كه بتواند به راحتي پيوند بگيرد , هستۀ مهم راهكار محتوا و پيوند بيلدينگ است .

در حالتي كه يوزرها به محتواي شما لينك و پيوند ندهند يا اين كه در صورتي‌كه همگي پست الكرونيكي هاي درخواست بك پيوند شما رد شود بدين معنا است كه شما نتوانسته ايد محتوايي كيفيت عالي ساخت نمائيد . ولي اين قضيه هيچ اشكالي ندارد . در حالتي‌كه فراهم ايد براي ساخت بك لينك و پيوند عملكرد فرماييد , تصحيح اين مسئله كار چندان مشقت نيست .

براي ساخت محتوايي كيفيت عالي , پيش از هر چيز بايستي موضوعي تعيين نماييد كه پتانسيل به چنگ آوردن بك لينك و پيوند را داشته باشد . همان ديگر , شما نياز داريد مورد يا اين كه عنواني كه پيوند پذير باشد را گزينش فرمائيد .

دومي نكته اين است كه بعداز تعيين مورد بايستي محتوايي ايجاد فرماييد كه از تمام محتواهاي جان دار در آن مورد خوبتر باشد تا بتواند بك لينك و پيوند هاي بيشتري بگيرد . انجام چنين كاري نيازمند زمان بخش اعظمي است , ولي مطمئن باشيد كه صرف اين زمان برايتان سود بخش خواهد بود .

در گام نخستين , شما به ابزاري مثل BuzzSumo يا اين كه Ahrefs نياز داريد . اين ابزار ها به شما امداد مي نمايند تا دوستداشتني ترين موضوعات را در تجارت خويش شناسايي فرماييد ; موضوعاتي كه بيشترين بك پيوند را به خويش اختصاص داده اند . حالا ببينيم به چه شكل مي توان با استفاده از Ahrefs , موضوعي دوست داستني تعيين كرد .

( ارزش قابل انعطاف افزارهاي Ahrefs از ۹۹ دلار شروع ميشود , البته شما ميتوانيد در موقعيت آزمايشي به بازه دو هفته مجاني از اين ابزار استفاده فرماييد . همينطور اپليكيشن Ahrefs از گويش پارسي پشتيباني مي نمايد ) .

زماني كه در اپليكيشن نام نويسي كرديد , كلمه و واژه حساس مورد نظرتان را وارد فرماييد . يا اين كه اين كه صرفا اصطلاحي مرتبط با حوزه ي كاري خويش را بنويسيد . به عنوان مثال در حالتي كه دنبال اين باشيد كه محتوايي لينك و پيوند پذير پيرامون “ تعيين محتوا ” يا اين كه “ Link Curation ” بسازيد , فقط كافيست “ انتخاب محتوا ” را متن و


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۵:۲۳ ] [ دكتر بيرقي ] [ نظرات (1) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 768
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید

» باکینگهام کاخی دیدنی در سرزمینی اروپایی
» عاقبت مجموعه ای تاریخی و فرهنگی در تبریز
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | عظمت مادر طبیعت
» غذاهای محلی هنگ کنگ را در این مطلب بشناسید!!
» سفر به بلغارستان | راهنمای جامع گشت و گذار در سفر به بلغارستان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | بیرون از امواج
» مقاصد ماه عسل رمانتیک | هشت مکان مبهوت کننده برای ماه عسل سلطنتی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | رژه
» جاهایی که قبل از 30 سالگی باید دید، متفاوت و خواندنی
» روستای زید | هیجان در بین انبارهای باستانی ایران
» پروازهای گران قیمت در جهان، شاهانه سفر کردن در اوج آسمان
» با شرکت در مسابقه رمضان سامانه سفارش غذا ریحون، 206 برنده شوید
» بازار بزرگ ایران؛ پاسدار و نگاه بان سرمایه های ملی و ارزی
» خوش هیکل ماندن در سفر، سخت اما امکان پذیر
» موزه ای تاریخی بر روی بازدید کنندگان بسته شد؟؟؟
» فست فود اسپریچو | بزرگ ترین پیتزای تهران
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مرغان دریایی
» اهمیت داشتن بیمه سفر| مهم و حیاتی برای کل عمر
» جاذبه های گردشگری ملبورن | اوج هیجان برای تمام سنین و اقشار
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | زمستان آرام
» بهترین زمان سفر به بالی | اطلاعات سفر به بالی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | علایق و بی توجهی
» توری دیدنی از معماری کاخ سفید آمریکا
» سفر یک روزه به نیویورک | 15 مورد از بهترین جاهای دیدنی نیویورک
» خوشگذرانی در دبی | 20 جاذبه گردشگری برتر در دبی را بشناسید
» تاثیر قطار سریع السیر مکه به مدینه بر اقتصاد عربستان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | زیبایی عجیب طبیعت
» خاش | شهری در دامنه جنوبی قله تفتان
» راهنمای سفر به پراگ| جاهای دیدنی پراگ را بشناسید
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | غلبه بر جاذبه
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | بازی قرقیزها
» خوشگذرانی در قشم | آشنایی با جاذبه های گردشگری جزیره زیبای قشم
» بهترین راه حل ها برای کاهش هزینه های سفر به دبی !
» در گران ترین هتل های دنیا شکوه و قدرت را با هم احساس کنید
» قشم تبدیل به الگوی جهانی خاورمیانه می شود
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | اعتیاد به نمک
» لذت سفر به میلان را با دیدنی هایی زیبا به اوج برسانید
» طریقه برخورد با کودکان بیش فعال در حین سفر
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | انفجارهای امروز، اخطار برای فردا
» راهنمای سفر به ونیز | تجربه ای عاشقانه و ماندنی برای تمام عمر
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | روح بازیگوش مادر طبیعت
» روستای روکامادور فرانسه، منطقه ای قدیمی به سبک ماسوله ایران
» عمارت و باغ رحیم آباد بیرجند | بازدید از مجموعه عظیم دوران قاجار
» سفر سه روزه به اهواز و گردشی دیدنی در بازار !
» سفر به ژاپن | 13 تا از بهترین کارهایی که در ژاپن انجام می دهید
» حقوق 4000 دلاری در تابستان!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | کنج پاریس
» حقایق جالب ایران | دانستنی هایی از ایران که باید بدانید !
» موزه ها 28 اردیبهشت رایگان هستند!!!
» خوشگذرانی در مالزی | معرفی جاهای دیدنی مالزی